Vstupné poznatky

Ikona prostriedku iDevice Vstupné poznatky - čo treba už vedieť?

Vstupné poznatky sú vlastne poznatky, ktoré by študenti mali vedieť, aby mohli efektívne dokončiť výučbu. Môžu to byť vzorce, pojmy, poučky, definície, slovíčka, súvislosti..., ktoré musia študenti poznať, aby moholi zvládnuť preberané učivo.

WELP - webdesign (webdizajn), e-learning, photography (fotografovanie)
By Frits Ahlefeldt (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

© WELP