Text

Slúži na pridanie čistého textu. Môže byť samozrejme rôzne formátovaný a pridané môžu byť tabuľky, videá, obrázky, linky na súbory a prepojenia na stránky.

 
WELP - webdesign (webdizajn), e-learning, photography (fotografovanie)
By Jon Sullivan [Public domain], via Wikimedia Commons

Chémia 8. ročník ZŠ - Neutralizácia

 

Kyselina a hydroxidy (zásady) spolu reagujú. Kyselina majú kyslé vlastnosti a hydroxidy zásadité. Ich vzájomnou reakciou sa rušia. Vyplýva to z ich iónov, ktoré sú v ich vodných roztokoch.

Štiepenie kyseliny a hydroxidu vo vode:

HCl + H2O → H3O+ + Cl

NaOH sa vo vode štiepi na Na+ + OH

H3O+ + Cl + Na+ + OH → 2H2O + Na+ + Cl

Oxóniové katióny reagujú s hydroxidovými aniónmi - vzniká voda. Reakcia sa nazýva neutralizácia. Zmiešaním kyslého a zásaditého roztoku vzniká neutrálny roztok. Ióny Na+ a Cl sú bez zmeny a zostávajú v roztoku. Podstata neutralizácie: reakcia oxóniových katiónov s hydroxidovými aniónmi za vzniku molekúl vody:

H3O+ + OH → 2H2O

Zjednodušený zápis: H+ + OH → H2O

Využitie neutralizácie:

  • určovanie presného množstva kyselín a hydroxidov v rôznych výrobkoch, materiáloch a vzorkách
  • likvidácia kyselín a zásad
  • výroba solí

Pozrite si video o neutralizácii (v angličtine): 

© WELP