Testy

Testy slúžia na precvičovanie a utvrdzovanie vedomostí študentami (všetky typy), alebo na ich preskúšavanie vyučujúcim (hlavne doplňovačka a kvíz).

Doplňovačka

Kvíz

Pravda - lož

Voľba odpovede

Viacnásobný výber

 

WELP - webdesign (webdizajn), e-learning, photography (fotografovanie)
By qperello, Alberto G [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

© WELP