Hrať hry E-učebnice.sk e-učebnice
Tvorba www stránok, e-learning, foto a fotenie.

E-learning - vyučovanie s prehľadom

S rozvojom informačných technológii sa menia aj formy vzdelávania. Jednou z najnovších metód je e-learning. Je určený pre všetkých, ktorí chcú vzdelávať moderne a efektívne s použitím najnovších technológii - počítačov, tabletov, mobilov, interaktívnych tabúľ... Využitie je mnohostranné od e-learningových učebníc pre školský vzdelávací program, cez štátny vzdelávací program, po vzdelávací a školiaci e-learningový program vo firmách.

E-learning

Čo je e-learning?

E-learning je vzdelávací proces využívajúci informačné a komunikačné technológie na riadenie štúdia, tvorbu kurzov, distribúciu štúdijného obsahu, komunikáciu medzi študentmi a pedagógmi. Zjednodušene povedané e-learning je výučba s využitím výpočtovej techniky (všetky druhy počítačov ale aj mobilných telefónov, tabletov...) a internetu. Využíva multimediálne prvky - prezentácie a texty s odkazmi, animované sekvencie, video snímky, testy, elektronické modely procesov... V systéme pre riadenie štúdia e-learning zahŕňa teóriu a výskum, ale aj akýkoľvek vzdelávací proces v ktorom sú v súlade s etickými princípmi používané informačné a komunikačné technológie pracujúce s dátami v elektronickej podobe. Spôsob využívania prostriedkov IKT a dostupnosť učebných materiálov sú závislé predovšetkým na vzdelávacích cieľoch a obsahu, charakteru vzdelávacieho prostredia, potrebách a možnostiach všetkých aktérov vzdelávacieho procesu.

Čo ponúkame?

Ponúkame vytváranie e-learningových vzdelávacích aktivít podľa Vášho obsahu vzdelávania a Vami dodaných materiálov. Tieto potom môžete umiestniť na Váš web. Okrem doplnku klasickej výučby na školách sa môže jednať aj o tvorbu interaktívnych multimediálnych učebníc, vzdelávacích kurzov pre firmy... Nedeliteľnou súčasťou každej takejto práce sú výučbové a testovacie aktivity. Ponúkame Vám vopred pripravené štýly e-learningového prostredia, alebo Vám môžeme prostredie prispôsobiť napr. tak, ako je prispôsobený náš e-learningový web. Ak si aj tak neviete predstaviť, ako by mohol vyzerať Váš e-learning, pošlite nám materiály napr. pre jedno učivo a my Vám zadarmo pripravíme ukážku e-learningového spracovania tohoto učiva.

Čo budú obsahovať výučbové aktivity?

Výučba pomocou e-learningu môže obsahovať výučbový text (napr. z učebnice, samozrejme rôzne formátovaný), obrázky (stačí odkazy z internetu), videá (stačí odkazy z youtube.com), tabuľky, aktivity na čítanie s porozumením, zadanie úloh, vysvetlené ciele výučby, zobrazenie externej www stránky v okne na e-learningovej stránke, obrázkovú galériu, rozbor textu. Pretože je lepšie raz vidieť, ako sto krát počuť, navštívte prosím výučbové aktivity na našej e-learningovej stránke.

Čo budú obsahovať testovacie aktivity?

Testovanie prebieha pomocou on-line testov. V e-learningových testoch je možné dopĺňať písmená, dopĺňať slová, vyberať správnu (e) odpoveď (e), výber pravdy alebo lži. Užitočným pomocníkom je aj zobrazenie spätnej väzby a vyhodnotenie testu. E-learningové testy slúžia hlavne na utvrdzovanie poznatkov získaných vo výučbových aktivitách. K dôkladnému preskúšavaniu odporúčame využívať tlačené testy, prípadne vyplnenie testu on-line za prítomnosti učiteľa alebo školiteľa. Ak máte záujem prezrieť si jednotlivé typy testov, navštívte prosím testovacie aktivity na našej e-learningovej stránke. Okrem týchto testov Vám môžeme vyhotoviť aj testy v programe ALF.

Čo k e-learningu potrebujete?

E-learning bude vypracovaný podľa Vášho obsahu vzdelávania, takže texty a aj všetko ostatné, čo v ňom chcete mať, je na Vás. Texty je ideálne dodať v textovom editore (Microsoft Word, OpenOffice) s vyznačením všetkého potrebného napr. kde chcete mať obrázok, video, flash..., obrázky (samostatne nevložené do textového editora) v akomkoľvek formáte, videá je ideálne použiť z YouTube (nám stačí dodať linky na tie, ktoré chcete mať v e-learningu). K e-learningu je možné pripojiť rôzne súbory napr. .doc, .pdf, .ppt... O prípadnom využití iných súborov a rôznych možnostiach, ktoré by ste chceli mať v e-learningu sa neváhajte informovať.

Kde získať legálne obrázky a iné multimediálne zdroje do e-learningu?

Legálne zdroje obrázkov, videí, flash animácií, zvukov... k svojim textom v e-learningu získate veľmi jednoducho zo stránky Wikipédie v sekcii Wikimedia Commons. Hľadajte hlavne súbory s licenciami public domain, GNU Free Documentation License, Creative Commons. Tieto licencie sú asi najčastejšie využívané. Niektoré vyžadujú uvedenie autora (môžeme dať na obrázok link s prepojením na stránku autora).

Aký by bol v prípade záujmu o e-learning postup spolupráce?

  1. Pošlete nám podklady a zdroje na e-learning.
  2. My budeme tvoriť e-learning podľa Vašich materiálov a v prípade potreby s Vami konzultovať.
  3. Vytvorený e-learning zverejníme na našej stránke, aby ste ho mohli zhodnotiť, dať návrhy na vylepšenie...
  4. Po zaplatení Vám pošleme e-learning spôsobom podľa dohody (CD, DVD, e-mailom). Pri dlhodobejších a korektných vzťahoch môže byť e-learning dodávaný priebežne a platba môže prebehnúť až po dodaní e-learningu.
  5. Vy si vytvoríte na Vašej stránke odkaz na otvárací súbor e-learningu a e-learningové súbory odošlete na web. V prípade, že budete mať na e-learning samostatný webhosting, alebo budete chcieť mať e-learning na vlastnej subdoméne, tak vloženie môžeme realizovať aj my, samozrejme k tomu potrebujeme príslušné údaje.
E-learning - moderné vyučovacie metódy.

 

Máme aj odbornú pedagogickú kvalifikáciu
a dlhoročné praktické skúsenosti s vyučovaním,
preto vrelo doporučujeme moderné vyučovacie metódy,
hlavne e-learning.
Táto stránka zíslala výborné hodnotenia:
optimalizácia pre vyhľadávače
SEO - rank
validita HTML kódu
Valid XHTML 1.0 Transitional